Redelijk uurtarief en vaste prijzen, klik op vergrootglas op de home pagina, of klik op Over ons.

Diploma's : Frans privaat-en handelsrecht.

▪ Mr. Anna GERLACH is ook :

Bestuurslid en coördinator van de juridisch fiscale desk

Lid van het Nederlandse Business Council in Frankrijk

Publiceer artikelen en neem deel aan het forum

Lid van het CCI France Pays-Bas (Kamer van koophandel)

Overzicht van artikelen :)

— Cocktail CCI Française à Amsterdam op 21 juni 2022

De Franse KvK in Amsterdam, organiseerde 21 juni jl. een cocktail in de prachtige tuin van Van Diepen en Van der Kroef Advocaten. Weer een mooie gelegenheid om andere ondernemers te spreken die met Frankrijk werken.

— NLBC lunch 3 juni 2022

NL BC organiseerde 3 juni jl. een Women's Business Lunch in Amsterdam. Een goede gelegenheid om te netwerken!

— Maison en France Kasteeldag 10 april 2022

Zondag 10 april zal Maison en France Kasteeldag op Landgoed Zonheuvel, een prachtige en centraal gelegen locatie nabij Doorn (Provincie Utrecht) weer de lezers van Maison en France ontvangen als ook andere geïnteresseerde kopers, eigenaren en natuurlijk dromers van een huis in Frankrijk.

Anna Gerlach, coördinator Fiscaal Juridische Desk, zal de Fanf vertegenwoordigen. Zij is Nederlands juriste Frans recht en heeft een eigen juridisch adviesbureau in Nederland.

De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is een overkoepelende organisatie die belangen behartigt van Nederlanders in Frankrijk en informatie geeft op het gebied van zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenzorg, maar ook onderwerpen als bilaterale- en multilaterale pensioenrechten, onderwijszaken, fiscaliteit en wet- en regelgeving.

Zondag 5 september 2021 doe ik als amateurschilder mee aan de Kunstroute Westervoort,

waar zo’n 20 kunstenaars aan deelnemen met zeer verschillende technieken en materialen. Ikzelf maak over het algemeen vrije kopieën van schilderijen die mij inspireren van verschillende kunstenaars, dat kan oud Vlaams zijn (Beugel winterlandschappen) of modern, schilders zoals Modigliani, Klee, Soutine, de Staël.

— Kenniscentrum Frankrijk-Nederland

Het KFN is een wetenschappelijke instelling, een netwerk van specialisten op het gebied van Frankrijk en de Franstalige wereld en een platform voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

21/05/21 neem ik als specialist deel aan een nascholingsmiddag voor tolken en vertalers Frans.

03/10/2020 heeft een ALV van de FANF plaatsgevonden.

Op deze vergadering waren SNBN (Stichting Nederlanders Buiten Nederland), VBNGB ((Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland) en Stichting GOED (gezamenlijk onder één dak) uitgenodigd om de samenwerking van de verschillende organisaties te bevorderen.

In dit verslagje benadruk ik vooral de presentatie van de doelstellingen en de mogelijke samenwerking ..

22/09/2020 : Bestuursverga-dering FANF. Tijdens deze vergadering zijn de verschillende coördinators van de werkgroepen (onderwijs, zorg, fiscaal- juridisch) overeengekomen iedere maand een artikel te presenteren. Ik zal als coördinator van de fiscaal juridische desk een artikel schrijven over donor registratie en “levenstestament” in Frankrijk en een artikel schrijven / coördineren over testament en erfbelasting.

02/05/2020 : Enquête ondernemers buitenland Veel Nederlandstalige ondernemers in het buitenland worden momenteel hard geraakt door de economische effecten van de COVID-19 crisis.

In de periode van 13 tot 23 april 2020 werd een enquête gehouden onder Nederlandstalige ondernemers. Daarna is een webseminar gehouden waarbij kansen, mogelijkheden en oplossingen gepresenteerd zijn. Bij deze web-seminar zijn diverse specialisten op het gebied van steunmaatregelen, ondernemings-recht en andere kennisgebieden betrokken geweest.

Ik heb als expert ondernemings-recht in het expertpanel aan de seminar deelgenomen.

8+9/02/2020 : Emigratiebeurs Houten Ik kijk met plezier terug op een geslaagde emigratiebeurs! De Fanf (fédération des associations néerlandaises en France) stond samen met Stichting GOED en de VBNGB.

Het was lekker druk en Frankrijk blijft trekken!

15/09/2019 : Servitude de passage Als u een huis hebt in Frankrijk, kan het voorkomen dat de bewoners van een huis achter of naast uw huis recht hebben van overpad. Dit kan een lang geleden gevestigd recht zijn, of u kunt het recht zelf vast laten leggen bij de notaris.

Het is een recht dat alleen door middel van een akte vastgelegd kan worden. Volgens artikel 682 van de Franse Code civil, kan een eigenaar van een ingesloten terrein verzoeken om recht van overpad, maar hier moet wel een vergoeding tegenover staan. Het eigendom van degene waarvan de ander gebruik maakt, vermindert namelijk in waarde, er kunnen kosten zijn verbonden aan het aanleggen van een pad en ..

07/2019 : Wordt de scheiding zonder rechter die in Frankrijk wordt aangegaan in Nederland erkend ? Sinds 1 januari 2017 bestaat inderdaad in Frankrijk een vorm van echtscheiding buiten de rechter om. Het huwelijk kan dan ontbonden worden door middel van een onderhandse door twee advocaten opgestelde akte, mede ondertekend door deze advocaten. De echtgenoten moeten het eens zijn over de ontbinding van het huwelijk en de gevolgen hiervan ..

06/2019 : Résumé du mémoire Avant l’ouverture des marchés par la création de l’Union européenne, chaque pays avait son système fiscal lié fortement à la culture et à l’économie du pays. Les systèmes fiscaux datent d’environ 100 ans et ne sont plus adaptés aux défis modernes. Ces dernières décennies, les entreprises multinationales ont fortement abusé des failles des systèmes et des différences entre les systèmes, avec comme résultat l’évasion fiscale et l’érosion de la base fiscale par le transfert de bénéfices. L’OCDE et l’Union européenne ont mis au point des projets pour combattre ces fléaux, dont certains sont en cours de résolution, la directive ATAD 1 ayant déjà été ..