Bedrijfsoverdracht - Deel 2 (Gepubliceerd op 03/11/2020)

Dit is het tweede deel van het artikeltje Bedrijfsoverdracht.

 

Registratierechten

Bij schenken van een eenmanszaak is schenkbelasting verschuldigd. Hierbij gelden de vrijstellingen die ook bij successierechten gelden (aan een kind mag een ouder iedere 15 jaar 100.000€ belastingvrij schenken bijvoorbeeld). U heeft het begrepen, deze vrijstellingen hangen af van de waarde van het geschonken goed en de graad van verwantschap.

Bij schenken van een eenmanszaak of aandelen van een vennootschap kan de begunstigde daarnaast onder bepaalde voorwaarden ook van andere vrijstellingen profiteren.

-          75% van de waarde van de geschonken goederen, als de begunstigden toezeggen de bedrijfsactiva te behouden en als één van hen de bedrijfsactiviteit een bepaalde tijd voortzet

-          Belastingvrije som van 300.000€ als de werknemers van de onderneming de begunstigden zijn en zij beloven de bedrijfsactiviteit minstens 5 jaar voort te zetten.

-          50% van de waarde als de schenker aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldoet.

De vrijstellingen van 75 %, 50% en 300.000€ kunnen gecumuleerd worden. De Franse fiscus probeert door deze vrijstellingen het voortzetten van de bedrijfsactiviteit aan te moedigen.

Bij schenken van aandelen van een vennootschap moet ook rekening worden gehouden met “droits d’apport en société”, te betalen op het moment dat de eenmanszaak in de vennootschap ingebracht wordt.

Als de vennootschap onderhevig is aan inkomstenbelasting is er geen extra belasting verschuldigd. Als de vennootschap onderhevig is aan vennootschapsbelasting, is 3 tot 5% van de waarde van het fonds verschuldigd, behalve als de ondernemer die de eenmanszaak heeft ingebracht in de vennootschap heeft beloofd de aandelen die hij heeft gekregen voor die inbreng, drie jaar lang te behouden en als de begunstigden van de schenking deze toezegging overnemen.

 

 

 

Verkoop van de eenmanszaak

De eenmanszaak kan op verschillende manieren verkocht worden.

Een eenmanszaak is een fonds de commerce dat direct verkocht kan worden waarbij de nog niet belaste inkomsten meteen belast zullen worden en belasting over de meerwaarde verschuldigd is. Hier gelden dezelfde vrijstellingen als bij de schenking van de eenmanszaak.

De koper van het fonds de commerce moet echter “droits de cession de fonds de commerce” betalen die afhangen van de waarde : tot 23000€ geen kosten, tussen 23000€ en 200.000€ 3%, meer dan 200.000€ 5%.

Als de eenmanszaak ingebracht wordt in een vennootschap gelden dezelfde regels op het moment van inbreng in de vennootschap. Voor de belasting over de meerwaarde en in het geval de nieuwe vennootschap onderhevig is aan vennootschapsbelasting kan een deel van de verplichting belasting over de meerwaarde te betalen overgedragen worden aan de nieuwe vennootschap (optie voor artikel 151 octies GCI). Dit is een gecompliceerde operatie waar ik nu niet verder op in ga.

Daarna is de verkoop makkelijker omdat alleen de aandelen overgedragen hoeven te worden. Daarbij zijn registratierechten verschuldigd van 3% voor aandelen van een SARL, 0,1% voor aandelen van een SAS of SA.

U ziet het, de operaties zijn niet eenvoudig en er komt veel bij kijken, maar de voortzetting van de onderneming kan erbij gebaat zijn.

Als u graag wilt dat uw onderneming ten goede komt aan uw kinderen, andere erfgenamen of derden is het de moeite waard erover na te denken!

 

Bronnen: Mémento pratique Fiscal 2020 EFL, Dalloz Avocats