Casus 1

Ik ben Nederlander, ben in Nederland getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden met een Nederlander en woon al meer dan 10 jaar in Frankrijk. Als ik besluit een verzoek tot echtscheiding in te dienen welk recht wordt dan toegepast  op de ontbinding van de gemeenschap van goederen ?

a.     Nederlands recht

b.     Frans recht

c.     Ik kan zelf bepalen welk recht van toepassing is

Alle drie de antwoorden kunnen correct zijn.

Hieronder een korte uitleg, die niet de pretentie heeft volledig te zijn. Volgens het Haags Huwelijksverdrag van 1978 kon er een automatische verandering van huwelijksvermogensstelsel optreden als de echtgenoten meer dan 10 jaar in een andere lidstaat woonden. Er waren dan meerdere huwelijksvermogensstelsels van toepassing (voor en na de periode van 10 jaar). De mogelijkheid bestond om zelf een rechtskeuze te maken.

Op 29 januari 2019 is de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Deze verordening is van toepassing voor huwelijken gesloten na deze datum of eerder gesloten huwelijken waarvoor een rechtskeuze is gemaakt op of na deze datum (die alleen voor de toekomst zal gelden). De rechtskeuze zal niet beperkt zijn tot het vermogen, maar ook betrekking kunnen hebben op persoonlijke relaties. De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan de vormvereisten die gelden in de lidstaat waar de echtgenoten wonen (in Nederland een notariŽle acte). Als er geen rechtskeuze is gemaakt, geldt het recht van het land waar de echtgenoten na het sluiten van het huwelijk hun eerste gewone woonplaats hadden. Als deze gewone woonplaats er niet is, geldt het recht van het land waarvan beide echtgenoten op het moment van het sluiten van het huwelijk de nationaliteit bezaten (of het recht van het land waarmee de nauwste band bestaat). Het is mogelijk een verandering in rechtskeuze schriftelijk vast te leggen, maar deze zal alleen voor de toekomst gelden.