CASUS 4

 

Ik ben Nederlands en wil graag het kind van mijn Franse partner adopteren….

Wij wonen in Frankrijk en willen graag weten welk recht van toepassing is op de adoptie.

a.       Frans recht

b.      Nederlands recht

c.       Deels Nederlands, deels Frans recht

 

Antwoord : c

In Frankrijk worden volgens artikel 370-3 code civil  de voorwaarden van de adoptie bepaald door het recht van de staat waarvan de adoptant de nationaliteit bezit. Als u de Nederlandse nationaliteit bezit en het kind van uw partner wilt adopteren, zijn op de voorwaarden van de adoptie het Nederlands recht van toepassing. Daarom vraagt de rechter om een « certificat de coutume d’adoption ».

Op de gevolgen van de in Frankrijk uitgesproken adoptie, is Frans recht van toepassing.

Sterke adoptie van het kind van de echtgenoot is toegestaan als (art 345-1 E mogelijk voor homosexuele gehuwde stellen) :

-          Het kind alleen in familierechtelijke betrekking staat tot deze echtgenoot

-          Het kind middels een sterkte adoptie een familierechtelijke betrekking heeft verkregen met deze echtgenoot en alleen met deze echtgenoot

-          Het ouderlijk gezag aan de andere ouder ontnomen is

-          De andere ouder is overleden en geen andere nakomelingen heeft of als deze duidelijk geen interesse tonen voor het kind