CSG, CRDS en andere sociale heffingen in Frankrijk (Gepubliceerd op 06/09/2021)

Er is veel ophef geweest over onterechte sociale heffingen in Frankrijk en het onderwerp blijft lastig te begrijpen in internationale context. Bijvoorbeeld omdat het opbouwen van pensioen niet in ieder land op dezelfde manier gebeurt. Dit kan bij de Franse belastingdienst tot verwarring leiden.

In dit artikel probeer ik een aantal dingen duidelijker te maken.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen

1.     Inkomen uit werk en vervangend inkomen (uitkering, AOW, pensioen) revenus d'activité et de remplacement

2.     Inkomen uit vermogen (onroerend goed en beleggingen) revenus du capital

CSG (contribution sociale généralisée) en CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) betreffen beide bronnen van inkomen, en prélèvement de solidarité (7,5%) betreft alleen inkomen uit vermogen.

Inkomen uit werk en vervangend inkomen

Inkomen uit werk en vervangend inkomen valt onder regels die overeenkomen met regels betreffende sociale zekerheid. In de Europese Unie zorgen de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 ervoor dat een persoon maar onder de regelgeving van één EU land kan vallen en dus alleen in dat land sociale heffingen kan betalen.

Daarom is het (volgens artikel L136-1 Code de la Sécurité Sociale) in Frankrijk zo dat een EU burger alleen onderhevig is aan CSG en CRDS als:

-          Hij/zij fiscaal inwoner in Frankrijk is

-          Hij/zij is aangesloten bij een verplicht stelsel van Franse ziektekostenverzekering

Over inkomen uit werk en vervangend inkomen (waaronder pensioenen) is geen prélèvement de solidarité (7,5%) verschuldigd.

Inkomen uit vermogen

Inkomen uit vermogen valt onder de fiscale regels en hier geldt behalve de CSG en CRDS nog een andere heffing: le prélèvement de solidarité van 7,5% (artikel 235 ter CGI).

Voor wat betreft CSG en CRDS gelden dezelfde regels als voor inkomen uit werk en vervangend inkomen.

Een Nederlander die geen fiscaal inwoner is in Frankrijk en onder een verplicht stelsel van ziektekostenverzekering valt in eigen land, betaalt over inkomsten uit onroerend goed en beleggingen geen CSG en CRDS (samen 17,2%).

Hij/zij is echter wel onderhevig aan prélèvement de solidarité (7,5%). Dit is dus een fiscale heffing die niet onder de Europese regelgeving betreffende sociale zekerheidsstelsels valt.

Wonen in Frankrijk met pensioen uit Nederland

Volgens de FR-NL belasting overeenkomst wordt het privépensioen uitgekeerd door het land van herkomst in het woonland belast. Frankrijk heft dus belasting over het pensioen van in Frankrijk woonachtige pensionado's maar kan volgens artikel L136-1 CSS geen CSG en CRDS inhouden als de pensionado aangesloten is bij een verplicht stelsel van ziektekostenverzekering in zijn land van herkomst. Verdragsgerechtigden die in Nederland sociale heffingen betalen voor ziektekostenverzekering kunnen niet in Frankrijk aangeslagen worden voor CSG en CRDS.

Het is hier van belang dat bij belastingaangifte in Frankrijk pensioen dat als lijfrente wordt uitgekeerd, goed in het vakje "pension privé d'origine étrangère" wordt gezet (dus als inkomen uit werk en vervangend inkomen) en niet als inkomen uit kapitaal.

Dan hoeft er geen prélèvement de solidarité van 7,5% over te worden betaald.

Mocht u het verkeerd ingevuld hebben kunt u nu nog bezwaar maken.

 

Bron: Memento pratique EFL Fiscal 20213151