Fiscale weetjes Frankrijk (Gepubliceerd op 08/10/2019)

Wanneer ben je fiscaal inwoner van Frankrijk ?

Volgens artikel 4 B van de Code général des Impôts, zijn dat personen die hun foyer of hun hoofdverblijf in Frankrijk hebben (dwz meer dan 183 dagen per jaar in Frankrijk verblijven *), personen die in Frankrijk een professionele activiteit uitvoeren, behalve als bewezen kan worden dat het een incidentele activiteit is, personen die in Frankrijk het centrum van hun economische belangen hebben.

Als je fiscaal inwoner van Frankrijk bent, moet je aangifte doen van inkomstenbelasting, zelfs als je hele inkomen uit Nederland komt en in Nederland belast wordt. In dat geval betaal je geen inkomstenbelasting in Frankrijk. Als er ook een Frans inkomen in het “foyer” is, wordt om te bepalen hoeveel belasting in Frankrijk moet worden betaald over dit Franse inkomen, rekening gehouden met het wereldinkomen. Daardoor kan de te betalen belasting iets hoger uitvallen.

Taxe d’habitation et taxe foncière

Personen die op 1 januari van jaar N in Frankrijk bewoner van een huis zijn, of ze nou huren of eigenaar zijn, moeten “taxe d’habitation” over het hele jaar N betalen.

Als het een tweede huis betreft, waar dus alleen de eigenaar gebruik van maakt, moet deze taxe betaald worden. Als u het tweede huis verhuurt, betaalt de huurder de taxe d’habitation.

Eigenaars van onroerend goed die op 1 januari van jaar N eigenaar zijn, moeten “taxe foncière” over het hele jaar N betalen. In geval van verkoop in de loop van het jaar, wordt dit verrekend met de nieuwe eigenaar.

Frais de succession

Als je samen met je partner een huis koopt, is het belangrijk om te weten, dat als je geen geregistreerd partnerschap (PACS) of huwelijk hebt afgesloten, je 60% successierechten moet betalen, mocht je partner iets overkomen…

De Franse PACS wordt in Nederland erkend (Wcgp artikel 2) en het Nederlands geregistreerd partnerschap wordt sinds 13 mei 2009 ook in Frankrijk erkend (de datum waarop het artikel 515-7 Code civil van kracht is geworden). In dit artikel staat dat de wijze waarop een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan en ontbonden, wordt beheerst door de bepalingen van de staat van de autoriteit die tot registratie is overgegaan. Het Nederlands geregistreerd partnerschap voldoet aan de voorwaarden, zodat dit in Frankrijk wordt erkend.

Informatie over erkenning van geregistreerde partnerschappen binnen de EU is ook te lezen op de website https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-part...

* De Franse fiscale administratie hanteert om te bepalen of iemand zijn "séjour principal" in Frankrijk heeft als principeregel : meer dan 6 maanden : "en règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année donnée" ....(source Bofip)