ID-kaart voor (gedetacheerde) werkers op Franse bouwplaatsen (Gepubliceerd op 16/06/2020)

 

Gedetacheerde werknemers in de bouw moeten een speciale identiteitskaart bij zich dragen op Franse bouwplaatsen.

Als een Nederlandse werkgever een werknemer tijdelijk detacheert in Frankrijk en er dus een contract is tussen de Nederlandse en de Franse werkgever, moet de Nederlandse werkgever of diens vertegenwoordiger deze detachering van te voren aanmelden via de website van het Franse Ministerie van Werkgelegenheid SIPSI.

Als deze formaliteit achter de rug is, moet de Nederlandse werkgever of diens vertegenwoordiger een “carte BTP” aanvragen voordat de werknemer begint met het uitvoeren van het detacheringscontract.

Er moet eerst een account aangemaakt worden op de website van cartebtp en daarna kan een kaart voor de werknemer aangevraagd worden.  

De gegevens van de werkgever staan vermeld op de kaart, dus iedere keer dat de werker een andere werkgever heeft moet een nieuwe kaart aangevraagd worden.

Zolang de detachering duurt voor dezelfde werkgever is de kaart dus geldig.

Als de betaling van de kaart voltooid is krijgt de aanvrager een verklaring dat de kaart in de maak is in formaat PDF. Dit kan in afwachting van het opsturen van de kaart aan de werknemer gegeven worden.

 

Hoe weet ik of deze kaart verplicht is voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden?

Werkzaamheden in de bouw worden door het artikel R 8291-1 van de Franse Code de  travail als volgt beschreven:

Opgraving, grondverzet, werkzaamheden aan sanitaire installaties, constructie, montage en demontage van geprefabriceerde elementen, van interne of externe voorzieningen en installaties, rehabilitatie of renovatie, sloop of transformatie, reiniging, onderhoud of instandhouding van de werken, reparatie of renovatie, evenals schilderen en schoonmaken met betrekking tot dit werk en alle daarmee verband houdende handelingen die er rechtstreeks mee te maken hebben.

Werkers in de metaalindustrie bijvoorbeeld, die metalen elementen plaatsen bij de constructie van een gebouw of bouwwerk, moeten ook deze ID kaart bij zich dragen.

De verplichting betreft eigenlijk alle werkers die zich op de bouwplaats bevinden, wat voor werk ze ook uitvoeren.