Cessation temporaire d'activité ou mise en sommeil entreprise (Gepubliceerd op 21/05/2020)

In deze moeilijke tijd van Corona-crisis, onzekerheid over of de onderneming wel of niet kan blijven voortbestaan omdat niet zeker is hoe de toekomst eruit gaat zien, bestaat de mogelijkheid om de activiteiten binnen een onderneming tijdelijk stop te zetten.

Dit wordt cessation temporaire d’activité genoemd voor een entreprise individuelle en mise en sommeil voor een rechtspersoon.

Deze procedure maakt het mogelijk de onderneming niet op te heffen maar tijdelijk de activiteiten stop te zetten.

De bestuurder van de onderneming kan deze beslissing nemen, eventueel als de statuten dat bepalen na een Algemene vergadering van de aandeelhouders.

De déclaration de cessation temporaire d’activité moet binnen een maand geregistreerd worden bij de greffe van het tribunaal met publication au Bodacc (eventueel via het Centre de formation des Entreprises) en kan in een Journal Legal gepubliceerd te worden. Dit kan voor een periode van een jaar voor een eenmanszaak en twee jaar voor een rechtspersoon (SARL bv).

Als er dan geen inkomsten zijn, hoeft er geen BTW afgedragen en gedeclareerd te worden en geen inkomstenbelasting te worden betaald (maar er moet wel een 0-declaratie ingediend worden). CFE moet het eerste jaar nog wel betaald worden.

De bestuurder blijft aangesloten bij het stelsel van ziektekostenverzekering waar hij vanaf hing. Als dit securité sociale des indépendants is, hoeft hij alleen het minimumbedrag te betalen, als dit het algemene stelsel van sécurité sociale is en hij geen inkomsten heeft, hoeft er niet afgedragen te worden.

Er blijven een aantal boekhoudverplichtingen bestaan, maar vereenvoudigd. 

Mocht u interesse hebben voor deze procedure en hulp nodig hebben om de administratieve handelingen uit te voeren, kunt u zich eventueel tot mij wenden.

Op onderstaande link kunt u hier meer over lezen : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32703

Copyright: Anna Gerlach bezit het exclusieve copyright over dit artikel. Gebruik van de inhoud van dit artikel, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.