Model Uber (Gepubliceerd op 21/03/2020)

4 maart jl. heeft het Franse Hof van Cassatie de beslissing genomen om de zzp status van een Uber-chauffeur te herkwalificeren als werkcontract. Het is de tweede keer dat het Hof een uitspraak doet over medewerkers van platformen. Het vorige arrest betrof voedselbezorgers op de fiets.  

Het model Uber is sinds een aantal jaren een bekend model geworden en men hoort regelmatig zeggen: ik neem een Uber. Toch is het een teken van minder veilige werkrelaties omdat de Uber chauffeur zich als onafhankelijke moet laten registreren om partner van Uber te kunnen worden en te mogen inloggen op het platform om zijn diensten als chauffeur aan te kunnen bieden.

Uber gebruikt een slimme schijn van onafhankelijkheid om niet de verplichtingen van een gewone werkgever na te hoeven komen. In Frankrijk zijn opeens heel veel nieuwe auto entrepreneurs werkzaam…Uber speelt handig in op een categorie werkers die geen werknemer / salarié willen zijn omdat ze zelf hun uren willen bepalen, niet tegen hiërarchie en de beperkingen van een werkcontract kunnen. De werkomstandigheden zijn echter precair en er is wel degelijk sprake van ondergeschiktheid aan Uber, omdat er sancties worden toegepast, opdrachten worden gegeven, controle wordt uitgevoerd. Verder heeft de chauffeur geen eigen klantenbestand en kan hij niet zelf zijn tarieven bepalen. Als hij zich niet strikt aan de regeltjes houdt en niet binnen de hoge tevredenheidschaal van de klanten valt, worden er sancties toegepast.

Het Franse Hof van Cassatie heeft nu voor de derde keer een uitspraak gedaan waarin een onafhankelijke die het Hof gevraagd had zijn status van onafhankelijke te wijzigen in een status van werknemer met een werkcontract, gelijk krijgt. Het eerste arrest was een arrest uit 1996, waarin ook een definitie werd gegeven van de werkrelatie tussen een werkgever en een werknemer (arrêt Société générale). Het tweede was het arrest Take eat Easy van 28 november 2018 dat geen chauffeurs betrof maar voedselbezorgers op de fiets.

Zou men hieruit kunnen constateren dat er een nieuwe tendens op komst is? En dat het model Uber gevaar loopt?

Dit is waarschijnlijk niet het geval, omdat het Hof een klassieke toepassing van de definitie van de werkrelatie heeft toegepast. Er is echter een nieuwe term gebruikt door het Hof van Cassatie: de status van onafhankelijke van een Uber chauffeur zou fictief zijn. Dit zou geassimileerd kunnen worden door de Franse URSSAF, instantie die de sociale lasten heft, met zwartwerken.

Het wordt dan een politieke beslissing van de regering om hierin maatregelen te treffen, omdat URSSAF onder het Franse ministerie van Financiën valt…   

 

Bronnen : Dalloz actualité 16 mars 2020, interview met advocaat Masson, cours de droit du travail M2 Université Paris I, Fabrice Rosa, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html