Uitgezonden personeel (Gepubliceerd op 03/06/2019)

Personeel uitzenden naar Frankrijk is onderhevig aan complexe regelgeving. De werkgever heeft een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen en kan fikse boetes oplopen bij verzuim hiervan.

De verplichtingen zijn als volgt:

Ieder werkgever die buiten Frankrijk gevestigd is en werknemers naar Frankrijk wil uitzenden moet, voordat de werknemer daadwerkelijk begint met werken, een verklaring van uitzending van personeel invullen.

Deze verklaring moet ingevuld worden door middel van de module « Sipsi » op de website van het Franse ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32160),  tbv de arbeidsinspectie van het ressort waaronder de plaats valt waar de werknemer zijn werk gaat verrichten.

De verklaring moet een aantal verplichte elementen vermelden en is verschillend al naar gelang de

- werknemer wordt uitgezonden door een werkgever vanuit zijn eigen bedrijf om een dienst te verrichten voor een ander bedrijf

- de werknemer naar een Franse vestiging van het Nederlandse bedrijf of een vestiging van dezelfde groep uitgezonden wordt (dochtermaatschappij)

- de werknemer door een uitzendbureau uitgezonden wordt

De werkgever moet ook een vertegenwoordiger aanstellen in Frankrijk, die hiermee akkoord gaat en contact zal onderhouden met de arbeidsinspectie, politie, belastingdienst en douane, tijdens de duur van de missie.

De vertegenwoordiger moet schriftelijk aangesteld worden, en de verklaring dient in het Frans vertaald te zijn. Er dient ook vermeld te worden waar de documenten die in geval van controle geraadpleegd kunnen worden zich bevinden (zie voor de lijst van documenten die de vertegenwoordiger met kunnen laten zien de Franse Code du travail).

Een aantal bepalingen van het Franse arbeidsrecht zijn toepasbaar.

Als de werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, loopt hij het risico boetes te krijgen (2000€ per uitgezonden werknemer, 4000€ in geval van recidive en de totale boete kan niet meer dan 500.000€ bedragen in geval van niet respecteren van verplichtingen).Deze boete loopt op tot 4000 of 8000€ als men geen vertegenwoordiger aanwijst in Frankrijk.

PAS OP: een uitgezonden werknemer moet een arbeidscontract hebben en ziektekostenverzekering in het land waar de werkgever gevestigd is.  ZZP’ers kunnen niet als ‘uitgezonden personeel’ naar Frankrijk gestuurd worden. U kunt deze ZZP’ers door een uitzendbureau laten uitzenden.

De boetes voor ZZP’ers zijn nog veel hoger dan bovengenoemde boetes en kunnen in de duizenden euros lopen.

Neem contact op voor details en ondersteuning.