Omzetten van een onderneming (Gepubliceerd op 22/06/2020)

 

Als je je onderneming in Frankrijk indertijd begonnen bent als entreprise individuelle maar je op een gegeven moment samen met je partner of één van je kinderen zou willen ondernemen of je privévermogen beter wilt beschermen, kun je overwegen om de onderneming “om te zetten”.

Het is mogelijk een SARL te creëren, en dan de goodwill of fonds de commerce van de eenmanszaak in te brengen of te verkopen aan de SARL.

Het fonds de commerce bestaat uit immateriële elementen zoals klanten, bedrijfsnaam, huurcontract en materiële elementen zoals meubilair of materiaal.

Als er ook onroerend goed op de balans van de eenmanszaak staat, bijvoorbeeld een bedrijfspand, kan dit onroerend goed weer terug komen in het privévermogen van de ondernemer en kan het verhuurd worden aan de SARL.

Hierbij komen een aantal fiscale aspecten kijken. Op het moment dat de eenmanszaak ontbonden wordt, moeten de nog niet betaalde belastingen voldaan worden, waaronder de eventuele meerwaarde van het fonds de commerce (plus-value). Als het bedrijfspand “teruggenomen” wordt moet ook belasting over een eventuele meerwaarde worden betaald.

Voor wat betreft deze plus-value bestaan er voor kleine ondernemingen meerdere vrijstellingen (exonération) of mogelijkheden om de te betalen plus-value uit te spreiden over 5 jaar.

Vrijstelling is mogelijk als de ondernemer zelf minstens 5 jaar persoonlijk en direct in de zaak heeft gewerkt en minder dan een bepaalde omzet heeft gedraaid. Als de ondernemer met pensioen gaat, zijn ook ontheffingen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

De SARL moet op het moment dat het fonds de commerce ingebracht wordt mogelijk registratierechten betalen (droits d’enregistrement).

Als het fonds de commerce wordt ingebracht en de aandeelhouder die het inbrengt daar alleen aandelen voor terug krijgt en geen geldbedrag (apport pur et simple) is er in principe ontheffing.

Bij het verkopen van het fonds de commerce aan de SARL worden de registratierechten als volgt berekend: bij een waarde van minder dan 23000€ zijn er geen registratierechten, over het deel tussen 23000€ en 200000€ betaalt men globaal 3 % registratierechten, daarboven 5%.

De SARL maakt het mogelijk het privévermogen te beschermen. De aandeelhouders riskeren alleen het ingebrachte vermogen kwijt te raken. Het is ook een manier om een familiebedrijf te runnen en het makkelijker aan de erfgenamen over te dragen.